documents marc

aquesta Plataforma, es regeix en la seva acció per una sèrie de Principis, els quals, queden recollits en diversos documents, com ara el Manifest Fundacional, l’Acord del Pacte suscrit per aquesta entitat o el Decàlec de la Plataforma

aquets documents es poden consultar a continuació