les propostes no oficials

des de la societat civil, diverses associacions han elaborat diversos estudis i propostes entorn del projecte de la Diagonal, aportacions algunes de les quals s’han incorporat als projectes oficials

aquests documents es poden consultar a continuació