document del BACC

el Bicicleta Club de Catalunya | bacc, entitat que representa els interessos del usuaris de la bicicleta com a mitjà de transport, ha publicat un document on es recullen reflexions que des del punt de vista de la mobilitat en bicicleta, han de fer possible que l’Aviguda Diagonal esdevingui un espai urbà per gaudir de forma equitativa, on els vianants i els ciclistes en siguin els protagonistes i on tothom pugui desplaçar-se preferentment de forma silenciosa i no contaminant

el document es pot trobar aquí
el video de la Vanguardia es pot trobar aquí

 

diagonal_real_-_lo

Diagonal Fotomontage

secció BACC

 

Consideracions del BACC sobre el projecte de reforma de l’Avinguda Diagonal

Actualment, el carril bici a la Diagonal és un itinerari estructurant de la xarxa de carrils bici de la ciutat de Barcelona. Aquesta traça creua la ciutat amb una pendent sostinguda del 2%. La Diagonal es converteix en una via d’interès preferent per connectar ràpida i fluidament en bicicleta tota la ciutat.

Sota aquestes premisses seria desitjable:

Que el traçat del carril bici fos el màxim de rectilini, i amb amplada suficient per encabir de forma segura  el major flux de ciclistes de la ciutat. Aquest hauria d’ésser el punt de partida.

Situar el carril bici contigu a la plataforma de tramvia per tal d’aprofitar l’ona verda que aquest gaudeix (18 km/h aprox.), també en favor de la bicicleta.

Situar el carril bici entre els dos sentits de circulació del trànsit però annexa a la plataforma del tramvia. Així s’ evitarien les interferències amb els vehicles que surten de la Diagonal cap a la dreta. Aquesta solució permetria flanquejar totes les interseccions, incloses les places de Joan Carles I i M. Cinto Verdaguer amb més fluïdesa i seguretat, i el mínim de conflictes.

1. Consideracions generals:

Els esquemes de carril bici a la vorera o en convivència amb els vianants (sense segregació física del carril) no son adequats a una via que podria tenir tants vianants com avui te el Portal de l’Àngel, i on la bicicleta no encaixa de forma satisfactòria.

Els esquemes d’itineraris bici en convivència amb el trànsit motoritzat (sense segregació física del carril) no son adequats a una via que podria tenir tants vehicles com avui ja tenen els mateixos laterals de la Diagonal, i on la bicicleta no encaixar de forma satisfactòria. Addicionalment, existeixen problemes per assolir aquesta convivència en entorns amb forta presència de motocicletes i ciclomotors.

Reduir el trànsit a la ciutat disposant pàrkings de dissuasió als accessos a la ciutat i no a la mateixa Diagonal, per tal de no crear-ne una demanda de trànsit a la Diagonal que avui no existeix.

2.  Consideracions tècniques sobre el disseny del carril bici:

Disposar d’un mínim de 2 metres lliures per sentit cas que els sentits de circulació del carril bici estiguin separats, o mínim de 3 metres lliures en cas que tots dos sentits de la marxa estiguin junts. considerant:

  • que aquests carrils bici han de poder donar cabuda a altres tipus de vehicles lleugers més amples que una bicicleta convencional (tricicles de càrrega, bici taxis, patinadors, bicis amb remolcs, etc…)
  • que aquests carrils bici han de poder permetre l’avançament entre ciclistes de forma segura i fluida
  • que amb els dos sentits de circulació junts s’aprofita millor l’espai perquè per a una única calçada, es requereixen només dues bandes de separació, en lloc de les quatre; l’amplada total és més versàtil però amb aquesta solució la resolució de les interseccions es més complexa i menys segura
  • en cap cas es pot considerar la rigola com a part transitable del carril bici

Els  girs del carril bici han de tenir un radi no inferior a 3 metres, per sota dels quals el ciclista hauria d’aturar-se i posar peu a terra per poder girar. A Plaça Tetuan, queda reflectida aquesta mala praxis: girs de 90 graus amb menys d’un metre de radi de gir, i 6 semàfors per flanquejar la plaça (eix Gran Via).

Utilització de paviments tipus asfàltic sense juntes ni tapes d’instal·lacions, per tal de millorar la transitabilitat, l’adherència, la seguretat i per poder incorporar marques vials sense els problemes que això comporta en altres paviments.

3. Consideracions sobre el funcionament del carril bici de la Diagonal.

Simplificar o reduir el nombre d’ interseccions de la Diagonal (nombre de girs permesos). Que la Diagonal sigui total o parcialment impermeable en vehicle privat des dels carrers de la xarxa secundària, com ara Girona, Bruc, etc… per tal de reduir els punts de incertesa a les cruïlles d’una de les vies més insegures de la ciutat.

Que la Diagonal sigui totalment permeable per a la bicicleta des d’aquests carrers de la xarxa secundària que travessen la Diagonal. Evitar la interrupció dels carrils bicis que la travessen, com passa avui dia amb Provença, Enric Granados, etc. La promoció i la priorització de la bicicleta per sobre del vehicle privat passa per l’assumpció de aquest tipus de mesures de discriminació positiva.

Considerar les interseccions amb altres carrils bici, existents i previstos, a la Diagonal Central.  I considerar la incorporació i la sortida accessible del carril bici, des de, i cap a totes les calçades.

4. Consideracions sobre altres modes transport i serveis.

Maximitzar la intermodalitat metro – tramvia – bícingbicicleta privada: poder disposar a la mateixa Diagonal d’estacionaments bicing i estacionaments per a bicicleta privada immediatament al costat de les futures parades del tramvia i dels actuals i futurs accessos a les estacions de metro.

Emplazar els carrils bici entre les dues calçades del trànsit permetria evitar-ne el filtratge entre les bicicletes que marchen recte (segueixen per la diagonal) i els vehicles que volguessin abandonar la Diagonal (marxant la dreta; els girs a la esquerra romandrian no permesos excepte algún cas regulat mitjançant semàfors). Aquesta operativitat incrementaria significativament la seguretat en la circulació ciclista i permetria el seu ús per part de persones més inexpertes o amb menys reflexos. El filtratge entre bicicletes i vehicles és molt problemàtic perquè, particularment els conductors de fora de Barcelona, no poden anticipar el flanqueig d’una creuïlla per part d’una bicicleta, en esperar, normalment, que aquests flanquejos es facin a velocitat de vianants.

No perjudicar una solució òptima de carril bici en la Diagonal per voler carregar en aquesta via nous serveis que avui, a la mateixa Diagonal, oficialment, no existeixen: càrrega i descàrrega, aparcament de motos. Per aquests serveis proposem fer servir els carrers transversals.

Reduir l’afectació de les obres sobre el carril bici de la Diagonal al màxim possible. Considerem que l’execució de les obres ha de ser gestionada sense perjudici de la continuïtat ciclista que hi ha avui dia. Per tal efecte s’hauran de preveure i indicar recorreguts alternatius.  La instal·lació d’aparcaments  sota la Diagonal sense itineraris alternatius raonables i atractius, produirà un prejudici important sobre la mobilitat ciclista de la ciutat (cal recordar que pels carrils bici de la Diagonal circulen cada dia prop de 2.000 ciclistes per sentit, sense una bona alternativa.

Diagonal planta

Els punts recollits en aquest document parteixen d’un procés de participació dins de la mateixa associació BACC i de la Plataforma “Diagonal per a Tothom”. Es per això que les propostes que es detallen a continuació regeixen pels acords exposats a www.diagonal.cat. En aquest sentit, per example, les propostes són conservadores pel que fa a les línies d’arbrat existent.

Hem propossat tres opcions en secció i els respectius esquemes de funcionament en planta a les interseccions més importants. La proposta 1 seria idònia per a una avinguda pensada per al lleure, la estada i la convivència. La proposta 2 seria idonea per a una avinguda pensada per al comerç, el passar, i la mobilitat. La proposta 3 seria les més ambiciosa en incorporar, en una solució simétrica, dues voreres de estar i dues voreres de passar al llarg de tota la avinguda, mantenint tota la operativa des del punt de vista també de la mobilitat.

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) considerem que el traçat ideal per a la bicicleta és la proposta 3. Creiem que com alternatives podrien ser acceptables les opcions  1 i 2 en aquest ordre. No obstant, considerem que el problema actual de la Diagonal, és un problema de seguretat, fluïdesa i espai pacificat, i en aquest sentit és tant important resoldre adequadament la secció com la intersecció.

Grup de Treball d’Infrastructures del BACC. www.bacc.cat

Logo_BACC_format_JPG

4 comments

  1. AMB SEMBLA PERFECTA LA SOLUCIÓ QUE SUGEREIG EL BACC, ESTIC D´ACORD AMB EL SEU PUNT DE VISTA, PRO TINDIRAN QUE PENSAR QUE NO ESTAN SOLS A LA DIAGONAL I ES DE BON CIUTADÁ PENSAR AMB ELS DEMES CIUTADANS. joaquim

  2. Instalar un ferrocarril de superficie en el centro de la trama urbana de Barcelona me parece que es retroceder al siglo XIX. Este es el meollo de la discusión y debería explicarse mejor qué intereses hay detrás de esta opción.

Deixa un comentari...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s